Liên hệ

Liên lạc với chúng tôi về bất cứ điều gì liên quan đến công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để liên hệ với bạn càng sớm càng tốt.

NCS
Noi Bai International Airport, Hanoi, Vietnam
Hà Nội Việt Nam
(84.24) 3886 5577
Marketing@noibaicatering.com.vn
Google Maps